Krvodajalstvo

KRVODAJALSTVO

Rdeči križ Slovenije redno organizira krvodajalske akcije in tako že od leta 1953 spodbuja k darovanju krvi. Z Zakonom o Rdečem križu Slovenije iz leta 1993 pa je država naši organizaciji podelila javno pooblastilo za krvodajalsko dejavnost, ki pri nas izključuje kakršno koli pridobitništvo. V naši državi je krvodajalstvo osnovano na načelih človekoljubja in prostovoljstva, je brezplačno ter zagotavlja anonimnost. Krvodajalstvo zajema vrsto aktivnosti: od motiviranja, obveščanja, organizacijskih priprav, izobraževanja, do pozivanja krvodajalcev na krvodajalske akcije za zagotavljanje nacionalne oskrbe s krvjo.
Območno združenje Rdečega križa Piran pripravlja redne in izredne krvodajalske akcije, ki s sodelovanjem številnih prostovoljcev Rdečega križa potekajo na Oddelku za transfuziologijo pri Splošni bolnišnici Izola. Pri pozivanju h krvodajalskim akcijam izpostavljamo predvsem temeljni pomen darovanja krvi, kot sta medčloveški odnos in solidarnost med ljudmi.

Da bi zadostili vsem potrebam zdravstva po krvi, si Rdeči križ venomer prizadeva zagotavljati potrebno število krvodajalcev, za kar je seveda nujna podpora širše družbene skupnosti. Prav prostovoljnost, brezplačnost, solidarnost in anonimnost so se v več kot petih desetletjih pokazale kot dobri temelji za preskrbo s krvjo. Prizadevanje za zdravje vsakega posameznika in najširše družbene skupnosti seveda vključuje tudi skrb za varno kri. V tem so zdravstveno vzgojna prizadevanja Rdečega križa pomemben člen v verigi varne preskrbe s krvjo, kajti zdrav človek ima tudi zdravo kri. Le varna kri zares varuje življenja.

Krvodajalstvo natančno opredeljuje Zakon o preskrbi s krvjo (Ur. l. RS, št. 104/2006), proste dneve za darovalce krvi pa določa 169. člen Zakona o delovnih razmerjih.

Po statističnih podatkih v Sloveniji vsakih pet minut nekdo potrebuje kri. Slovenija se po deležu krvodajalcev, 5 odstotkov prebivalstva, uvršča v evropsko povprečje.
Tretjino vseh krvodajalcev v Sloveniji predstavljajo ženske, dve tretjini pa moški. V Sloveniji je najpogostejša krvna skupina A (40%), sledi krvna skupina 0 (38%), krvne skupine B je 15%, AB pa je zelo redka, ima jo le okoli 7 odstotkov posameznikov.


Krvodajalec lahko postane vsak:
• ki je dobrega zdravja in
• je star od 18 do 65 let,
• tehta 50 kilogramov ali več,
• zadnje 3 mesece ni imel zahtevnejše operacije,
• v zadnjih 6-ih mesecih ni prejel krvne transfuzije;
• za moške velja, da krvi niso darovali vsaj 3 mesece, za ženska pa velja vsaj 4 mesečno obdobje pa
• da niso noseče,
• za darovalca/-ko krvi velja, da naj ne bi vsaj 12 do 24 ur jemal/-a nekaterih zdravil (o čemer se posvetujte z zdravnikom).


Krvi ne morejo darovati ljudje, ki so kadarkoli v svojem življenju imeli ali imajo:
• srčno obolenje,
• katero od oblik maligne bolezni,
• AIDS,
• sladkorno bolezen, ki jo uravnavajo z inzulinom,
• revmatoidni artritis,
• luskavico (psoriaza);
• na darovanje pa naj za nekaj časa (6 mesecev) pozabijo vsi, ki so se pred nedavnim tetovirali ali si vstavili "piercing", pa tudi tisti, ki so pod vplivom alkohola (uživalci mamil za darovanje krvi niso primerni, zato jih pri krvodajalskih akcijah vselej zavračajo, saj moramo skrbeti, da bo kri neokužena in torej varna za prejemnika).

 

Kri lahko darujete vsak:
torek    od 7.30 do 11.ure
četrtek  od 7.30 do 11.ure
petek    od 7.30 do 11.ure

v Centru za transfuzijsko dejavnost Splošne bolnišnice Izola, Polje 35, Izola

Darovalca krvi sprejme ekipa transfuzijskega oddelka, ki prične s postopkom priprave krvodajalca na jemanje krvi (izpolnjevanje vprašalnika, laboratorijske preiskave, zdravniški pregled, odvzem krvi). ves postopek traja med 20 in 25 minut, po odvzemu sledi malica. Do malice je upravičen vsak prijavljeni krvodajalec, čeravno iz ugotovljenih zdravstvenih razlogov krvi ni mogel darovati.


ODSOTNOST OD DELA
V primeru odsotnosti delavca z delovnega mesta zaradi udeležbe na krvodajalski akciji lahko delodajalec Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije predloži potrdilo o darovanju krvi, ki ga izda CENTER ZA TRANSFUZIJSKO DEJAVNOST pri Splošni bolnišnici Izola vsakemu krvodajalcu, iz katerega je razvidna osnova za nadomestilo plače (izračun se izdela za 8 ur dela). Delodajalec Zavodu ob zahtevku za refundacijo plače odsotnega delavca priloži obe potrdili (upravičen je do 100% nadomestila osnovne plače za osemurni delovnik). Odsotnost delavca-krvodajalca torej ne bremeni delodajalca, temveč obvezno zdravstveno zavarovanje (ZDR, Ur. l. RS 42/02, 169. člen, točka 2).

Območno združenje Rdečega križa Piran vabi vse, da se nam pridružite v veliki družini krvodajalcev. Prav ta trenutek nas nekdo potrebuje.

Hvala!


Prirejamo tudi srečanja krvodajalcev s podelitvijo priznanj za večkratno (5, 10, 15...) darovanje krvi. Poleg tega smo že skoraj 40 let pobrateni s sorodno organizacijo AVIS iz Castel Goffreda iz Italije

 

 

 


 

 

Pripete datoteke

Podeli:

DAROVANJE ORGANOV

DAROVANJE ORGANOV IN TKIV PO SMRTI

Pripete datoteke

Podeli:

RK Slovenije - Aktualno

Četrtek, 3. november 2016

Vlada umaknila obravnavo Zakona o tujcih

Nedelja, 6. november 2016

Zmaga na vsak način

Petek, 28. oktober 2016

Teden solidarnosti 2016

Znamka Aplikacija Daruj kri Telekom Slovenije Canon Revoz BESSY Anonimna e-prijava nasilja v družini Lek Pošta Slovenije NLB KRKA Tuš SKB NLB Vita Unicredit bank Luka Koper Si.mobil Petrol Mercator BSH BTC SAZAS Geoplin Medis MINT mitja Stopimo skupaj MDDSZ Sklad